Suradnja s roditeljima

DV "Zlatna ribica", kutak za roditelje

Partnerski odnosi s obitelji

Roditelje u našem vrtiću prihvaćamo i uključujemo kao ravnopravne članove tima u zajednici koja uči te im omogućujemo aktivno sudjelovanje u svim aspektima funkcioniranja organizacije. Kontinuirano unapređivanje partnerskih odnosa s obitelji bitan nam je i neophodan preduvjet kvalitetnog provođenja djelatnosti ranog odgoja i obrazovanja te želimo intenzivirati uključenost roditelja u sva zbivanja, a posebice u sve etape odgojno-obrazovnog procesa.

Roditeljski sastanci

Prvi roditeljski sastanak organizira se nakon upisa djece u novu pedagošku godinu i informativnog je karaktera. Sastanak se održava u lipnju i namijenjen je roditeljima novoupisane djece koji važne informacije o polasku djece u vrtić mogu dobiti od ravnateljice, stručnog tima i odgojitelja.

Početkom nove pedagoške godine organiziraju se roditeljski sastanci u svakoj odgojno obrazovnoj skupini kako bi roditelji bili upoznati s planom i programom rada skupine

Tijekom godine provode se komunikacijski roditeljski sastanci vezani uz zanimljive pedagoške i zdravstvene teme ili zbivanja na nivou pojedine skupine.

RADIONICE ZA DJECU, RODITELJE I ODGOJITELJE

Radionice se organiziraju povodom provođenja projekata u skupini, Dana vrtića, eko akcija uređenja terasa i dvorišta, predblagdanskih zbivanja, a obilježene su stjecanjem novih znanja i vještina i ugodnim zajedničkim druženjem.

Individualni razgovori

Roditelj, kao primarni odgojitelj, ima potrebu i pravo biti dobro informiran o tome kako njegovo dijete živi i razvija se u vrtićkim uvjetima, što se sve čini u cilju poticanja tog razvoja te koliko je dijete u vrtiću uistinu sretno i zadovoljno.

Najučinkovitiji i najpotpuniji način svakako su individualne informacije s roditeljima kojima je svrha međusobni prijenos informacija o razvoju djeteta.

Također, prilikom upisa djeteta u jaslice / vrtić u cilju olakšavanja prilagodbe djeteta na vrtić održavaju se inicijalni razgovori roditelja i stručnog tima vrtića.

Uključivanje roditelja u odgojno- obrazovni proces

Roditelji se na brojne načine mogu uključiti u život i rad vrtića: kao sudionici odgojno obrazovnog rada (prezentiranje zanimanja ili hobija, čitanje slikovnica), u prikupljanju pedagoški neoblikovanog materijala za igru djece, odlasku u kazalište i posjete, sudjelovanju u zajedničkim akcijama.

Posebno važna je njihova prisutnost i suradnja tijekom perioda prilagodbe djeteta na jaslice/ vrtić.

Ostali oblici podrške roditeljstvu

Stručni tim provodi savjetodavni rad u svrhu pružanja podrške roditeljma u prevladavanju kriza te razvoju pozitivnih roditeljskih vještina i u svrhu pomoći roditeljima u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj predškolskog djeteta. Stručni tim koji se sastoji od ravnatelja, pedagoga i zdravstvene voditeljice, obavlja savjetodavnu ulogu u komunikaciji sa roditeljima. Roditelji čija su djeca polaznici vrtića imaju mogućnost po potrebi dogovoriti individualne razgovore.

Područja i teme savjetovanja i djelovanja:

Odgojni stilovi roditeljstva

Ponašanja koja ukazuju na hiperaktivnost

Ljubomora među braćom

Prinova u obitelji

Rad s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju

Komunikacija roditelja i odgojitelja

Zrelost djeteta za školu

Pomoć obitelji koja se suočava s teškom bolešću roditelja

Smrt u obitelji

Kako pomoći djetetu koje tuguje

Govor (mucanje i problemi u razvoju govora)

Odvikavanje djeteta od nepodesnih navika (bočice, dude)

Odvikavanje od pelena

Privikavanje djeteta na krutu hranu

Osmišljavanje jelovnika za djecu s alergijama

Prehrana kod akutnih stanja (proljevi, povraćanje)

Postupanje kod pojave visoke temperature

Postupanje pri pojavi ušiju u kosi

Dojenja i polaska u jaslice

Dijete u procesu razvoda roditelja

Druge teme prema ukazanoj potrebi

Za roditelje

Istražite još

Programi za roditelje​

Radionice “Rastimo zajedno”, Klub roditelja “Rastimo zajedno”, Ciklus radionica “Volim vrtić – volim školu” …​

Jelovnik

Jelovnik je usklađen prema preporukama „Izmjena i dopuna Programa zdravstvene zaštite djece higijene i pravilne prehrane djece u dječjem vrtiću“ …

Upisi u vrtić​

Dokumentacija za upise u obvezni program predškole u pedagoškoj 2019./2020. godini.

Djelatnici vrtića​

Kontakti djelatnika i upravno vijeće Dječjeg Vrtića “Zlatna ribica”​

Brošure​

Brošure – svjeti za roditelje oko oralnog zdravlja, polazak djeteta u vritić i priprema za školu

Imate pitanja za nas?

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja oko programa i rada vrtića kontaktirajte nas.