O nama

Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena

O vrtiću

Dječji vrtić “Zlatna ribica” predškolska je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od njihove prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Vrtić je osnovala Općina Kostrena 1998. godine u prostoru Vile “Amfora” u kojem je tada djelovala samo jedna odgojna skupina. Potreba za većim kapacitetom, dovela je do izgradnje novog objekta s pet odgojno-obrazovnih skupina. Taj datum 22. studeni 1999. godine obilježavamo kao rođendan vrtića. Zbog narasle potrebe za smještajem djece, vrtić je 2012. godine nadograđen i proširen za još 4 odgojne skupine. 

Od pedagoške 2023./24.godine, otvaranjem još jedne skupine, vrtić ima 10 odgojno obrazovnih skupina.

U vrtiću je trenutno zaposleno 22 odgojitelja, ravnateljica, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, kuhar, 2 pomoćne kuharice, administrativni djelatnik, pet spremačica i 5 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju.

U provođenju programa osim navedenih djelatnika sudjeluje i logoped ( jednom tjedno), kineziolog i ostali vanjski suradnici.

Odgojno - obrazovni rad

U radu dječjeg vrtića “Zlatna ribica” potiče se cjelovit razvoj djeteta i stvaraju uvjeti za doprinos kvalitetnom djetinjstvu što predstavlja temeljna načela humanističko – razvojne koncepcije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kroz provedbu različitih programa usmjeravamo se na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih mogućnosti.

Redoviti desetosatni program koji se u vrtiću provodi uključuje pravovremeno i primjereno zadovoljavanje potreba djece kao i brigu o zdravlju, prehrani i sigurnosti.

S ciljem da djeci pružimo poticajno okruženje za učenje, rast i razvoj, redoviti program obogaćujemo ekološkim i sportskim aktivnostima, njegujemo tradiciju, običaje i govor kraja u kojem živimo.

Kao najvažniji čimbenik u radu uvijek ističemo suradnju s roditeljima i zajednicom. Nastojimo da u našem vrtiću vlada ugodna obiteljska atmosfera u kojoj su sva djeca i djelatnici međusobno povezani i usmjereni jedni na druge.

Djelatnici

U dječjem vrtiću "Zlatna ribica" zaposleni su :

RavnateljICA

Katarina Bevandić
mag.paed.

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Sanja Žic

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Katarina Mihelić, mag. sestrinstva

Odgojitelji

Ana Babić Šikić

Tanja Bašić

Ana Marija Sarjanović

Nataša Đilas Babić

Andrea Arbanas Selimović

Andreja Gović

Nadežda Jakšić Aldin

Mirna Linčić

Sonja Prpić

Kristina Tijan

Linda Vičević

Tina Jagičić

Sandra Krstačić

Barbara Puž

Ana Radolović

Iva Radović

Dragana Soldatić Petrović

Jelena Starčević

Marina Filipović

Andrea Vičević

Andrea Židanik Kovačević

Pomoćno-tehnički poslovi

Klaudio Vukušić, kuhar

Tamara Delić - pom. kuharica

Anita Kovačić - pom. kuharica

Silvija Šebelić - spremačica

Radojka Ladašić - spremačica

Jasminka Pintar - spremačica

Marina Bilen - spremačica

Fatima Kadrić - spremačica

POM. RADNICI ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

Vedrana Pavlović

Neda Pugar

Nataša Tonković

Anamarija Belaj

Ana Milić-Zaharija

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem „Zlatna ribica“ upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Općina Kostrena – iz reda javnih djelatnika, jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Vijeća, javnim glasovanjem, na rok od četiri godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”: