Program rane intervencije za djecu s posebnim potrebama

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

Uvažavanje različitosti

Poštujući načelo fleksibilnosti kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, namjera ovog programa je uvažiti različitosti i osigurati zadovoljenje specifičnih potreba i osobnog ritma razvoja svakog djeteta.

Cilj rane intervencije je korištenje svih izvora pomoći i podrške koji omogućavaju razvijanje vještina i poboljšanje postojećih sposobnosti djeteta i njegove interakcije u socijalnoj okolini.

U program su aktivno uključeni odgojitelji pojedinog djeteta i ostali stručni suradnici (pedagog i zdravstvena voditeljica), a organizacija je fleksibilna i stalno se prilagođava potrebama djece i roditelja.