Program predškole

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

Poziv za upis u obavezni program predškole u pedagoškoj 2023./2024.

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica” zaprimati će se od 22. do 26. siječnja 2024. godine.

O detaljima pročitajte na sljedećoj poveznici:

Obvezan za svu djecu prije polaska u školu

Program predškole Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegova cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini.

Cilj i zadaće se ostvaruju putem različitih oblika i načina učenja kroz igru, koja je za djecu predškolske dobi prirodan vid učenja i u kojima dijete ima ulogu aktivnog sudionika u procesu vlastitog učenja i razvoja.

Osnovni elementi programa

Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama.

Svako dijete se promatra kao jedinstvena osoba, te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja neposrednog okružja.

Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti i omogućiti im da stječu znanja aktivnim putem, te na taj način uspostave temelje za cjeloživotno učenje.

bubbles

Za djecu polaznike Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” program se provodi u sklopu redovitog programa, a za djecu koja nisu polaznici redovitog programa, program predškole u trajanju od 250 sati provodi se od 1. veljače – 31. svibnja. Poziv za upis u obvezni program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića upućuje se tijekom siječnja tekuće godine