Eko program

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

Međunarodna Eko - škola

Program Međunarodne Eko – škole u Republici Hrvatskoj provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Cilj programa Eko škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djeteta i djelatnika vrtića. Zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.
Status Eko škole je sustav nagrađivanja što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Odgojne ustanove koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi prijava za obnovu statusa te se mora dokazati da je provedba programa proširena.

Dječji vrtić "Zlatna ribica" član je međunarodne obitelji Eko škola od 2008.godine.

- 2014. godine dobitnik brončanog statusa.

- 2018. godine dobitnik zlatnog statusa.

Aktivnosti

U vrtiću djeluje eko patrola koja nas poučava kako se odgovorno ponašati prema okolišu. Kontinuirano sakupljamo stari papir, baterije, plastične čepove, kartonsku ambalažu i otpadno ulje.

Svake godine obilježavamo Dane zahvalnosti za plodove zemlje, sudjelujemo u eko akcijama “Zelena čistka”, “Pet vrećica – jedna smrečica” i “Eko Kostrena”.

bubbles

Program rada za pedagošku godinu sastavni je dio Godišnjeg plana i programa, a njegovu realizaciju prati Eko odbor kojeg, uz odgojno obrazovne radnike, čine roditelji i vanjski suradnici.

U provedbi eko programa suradnici vrtića su: udruga Ekoregija Kostrena, Turistička zajednica Općine Kostrena, Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ , Metis d.o.o.