Redoviti program

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

Cjelodnevni ili poludnevni

Redoviti program se provodi u svim skupinama našeg vrtića kao cjelodnevni ili poludnevni program.

U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prilagođen je razvojnim potrebama djece te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, istraživanje i stvaranje, komunikaciju, međusobnu interakciju i socijalizaciju u poticajnom okruženju uz partnerski odnos s roditeljima.

Osnovni elementi redovitog programa

U redovitom programu se:

Program obogaćujemo: