Novosti

Obavijesti i aktivnosti Dječjeg vrtića "Zlatna ribica", Kostrena

Aktivnosti

Skupina “Loptice”

U novu pedagošku godinu radosno su doskakutale Loptice, naša nova jaslička skupina koja broji 14 veselih mališana. Mjesec prilagodbe za