Rano učenje engleskog jezika

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

Škola stranih jezika "Linguae"

Dječji vrtić “Zlatna ribica” nudi upis djece u kraći program učenja engleskog jezika koji provodi škola stranih jezika “Linguae” iz Rijeke.

Voditeljice programa dodatno su educirane međunarodno priznatim ESOL i TKT programima. Kraći program namijenjen je djeci od 4.do 7. godina, počinje u listopadu i traje do lipnja tekuće pedagoške godine.

Program se provodi dva puta tjedno, u popodnevnim satima, po 45 minuta, a broj skupina ovisi o broju zainteresirane djece za program.

Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je poticanje individualnih interesa i sklonosti djece te razvijanje senzibiliteta za strani jezik. Sadržaji programa ostvaruju se poštujući prirodni način učenja djeteta te se engleski govorni izričaj usvaja kroz igru u poticajnom okruženju.