Upisi - 2021./2022.

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

SLUŽBENE ODLUKE

REDOVNI UPIS

Upis nove djece

UPUTE

Prijavu za upis s pripadajućom dokumentacijom možete dostaviti u vrtić na 3 načina:

1. Prijava za upis u redovni program Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ moguća je putem ispunjavanja web obrasca:
Klikom na Pošaljite upit, prijava za upis bit će zaprimljena.

2. Prijava za upis u redovni program Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ moguća je putem ispunjavanja obrasca (word dokument) koji se s potpunom dokumentacijom šalje na mail upisi@zlatnaribica.hr

3. Prijava za upis u redovni program Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ moguća je putem ispunjavanja obrasca (word dokument) koji se s potpunom dokumentacijom dostavlja poštom na adresu vrtića.

Molimo roditelje da šalju svu potrebnu dokumentaciju u istom web obrascu /mailu / koverti .

SKRAĆENI UPIS

Nastavak korištenja usluga vrtića

UPUTE

Zahtjev za nastavak korištenja usluga moguće je podnijeti na 4 načina:

1.ispunjavanjem web obrasca s podatcima djeteta i prebivalištem djeteta i roditelja

2. Ispunjeni obrazac zahtjeva i prebivališta poslati na mail upisi@zlatnaribica.hr

3. Ispunjeni obrazac zahtjeva i prebivališta dostaviti poštom

4. Ispunjeni obrazac zahtjeva i prebivališta dostaviti osobno u tajništvo