Razvoj govora djece jasličke dobi – Ribice

Tempo razvoja govora ovisi o više faktora: genetici, temperamentu djeteta, okolini i poticajima kojima je dijete okruženo. Za razvoj govora djece vrlo je važan roditeljski poticaj. Zadatak roditelja je da svakodnevno i učestalo komunicira s djetetom, verbalizira sve što se oko njega događa kao i sve planirane radnje kako bi ono doživjelo i upoznalo svijet oko sebe. Zbog pretjerane izloženosti djece elektroničkim medijima, zadnjih godina dolazi do porasta govornih teškoća. Djeca češće progovaraju na engleskom jeziku, a nisu usvojili niti svoj materinji jezik.

Obilježja govora djeteta

Dijete u dobi od 18.mj.-2.god.:
-koristi oko 50 prepoznatljivih riječi

 • zna pokazivati i imenovati svakodnevne stvari
 • oponaša zvukove životinja ili ih imenuje
 • ponavlja riječi koje čuje
 • kombinira 2 riječi u rečenici („beba papa“)
 • počinje koristiti glagole i pridjeve
 • koristi negacije, nema i ne
 • počinje koristiti zamjenice: ja, ti, moje
 • zna pokazati 5 dijelova tijela
 • razumije pitanja: tko, gdje, što
 • na postavljena pitanja odgovara s da ili ne
 • dobro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih
 • koristi jednu riječ ili fraze za izražavanje emocija

Dijete u dobi od 2 – 3 godine

 • dužina rečenice je 2-3 riječi
 • pita jednostavna pitanja
 • imenuje stvari svakodnevne upotrebe
 • odgovara na pitanja: tko, što, gdje
 • uz imenice, glagole i pridjeve koristi zamjenice, priloge mjesta
 • počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme
 • sluša kratke priče
 • pridružuje iste boje
 • zna odnose: u, na, gore, dolje, ispod
 • zna veliko i malo
 • shvaća opasnosti
 • lista slikovnice i imenuje slike
 • uključuje se u kratki dijalog
 • verbalno uvodi i mijenja temu
 • izražava emocije
 • privlači pažnju riječima

Budite djetetu dobar govorni model i pravilno mu govorite (ne tepajte), ne ispravljajte djetetov govor, razgovarajte s njim o svemu što trenutno radite. Za razvoj govora nije potrebno posebno vrijeme. Razgovarajte prilikom vožnje automobilom i za vrijeme šetnje, kupanja i mijenjanja pelena, imenujte stvari, zajedno prepoznajte pojmove u okolini i ponavljajte, objašnjavajte što radite dok kuhate ručak, postavljajte pitanja i tražite da dijete odgovori. Tijekom razgovora važan je i kontakt s očima ukoliko je to moguće te spuštanje na djetetovu razinu očiju.

Važno je i učestalo čitanje i pričanje. Dok zajedno čitate i listate slikovnice imenujte i opisujte likove, potičite dijete na imenovanje, prepričavajte, glumite…

Kontrolirajte vrijeme koje dijete provede pred ekranom (za dijete do 3god. uopće nije preporučeno provoditi vrijeme pred ekranom) koje ne treba prelaziti više od 30minuta dnevno. Ako ga ipak koristite, budite prisutni, pažljivo birajte sadržaje koji su primjereni, obrazovni i odgojni. Zapamtite da ekran nije zamjenski roditelj ni odgojitelj!

U našoj skupini potičemo i razvijamo govor usvajanjem stihova, brojalica, pričanjem priča, slikopriča. Djeca pokazuju velik interes za razvojem govora te im nudimo sadržaje prilagođene njihovoj dobi. Slikovnice su nam od velike važnosti u poticanju i bogaćenju govora, a u našoj galeriji pogledajte naslove koje koristimo te aktivnosti koje provodimo.

Vaše Nataša i Iva

Podijelite objavu ...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
golden-fish-footer

Prijavite se na newsletter

Primite sve bitne informacije na vaš email.

Istražite još ...

Aktivnosti

Listopad u Sovicama

Listopad je mjesec bogat raznim događanjima pa smo tako i mi u Sovicama uživali u istima.Ove godine Dječji tjedan (4.10-10.10.) obilježili smo raznim aktivnostima. Ovogodišnja

Aktivnosti

Školjkice – listopad

Tijekom mjeseca listopada u našoj skupini odvijale su se aktivnosti vezane za jesen i jesenske plodove. Pjevale su se pjesmice, brojalice, čitale slikovnice, likovno smo