Projekt promicanja mentalnog zdravlja u »Leptirićima«

Mentalno zdravlje definira se kao sposobnost pojedinca da ostvari sve svoje potencijale te se uspješno nosi sa svakodnevnim izazovima i općenito aktivno i kompetentno doprinosi društvu (WHO,2005.).

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji posljednjih dvadesetak godina primjećuju se sve učestalije mentalne teškoće djece i adolescenata u cijelom svijetu koje nažalost umanjuju djetetove kompetencije te negativno utječu na cjelokupni razvoj djeteta (WHO,2003.) Iz navedenih činjenica proizišla je potreba za promicanjem mentalnog zdravlja (PROMEHS) u školama odnosno već od predškolske dobi.

Riječ je o Erasmus KA3+ projektu, voditeljice prof. dr. sc. Ilarie Grazzani sa Sveučilišta u Milanu,  a naš je vrtić, kao i mnogi drugi, suradnik u projektu koji u Hrvatskoj vodi izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

https://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/14-hr/naslovnica/3887-medunarodni-znanstveni-istrazivacki-i-strucni-projekti.html

Projekt Promehs imao je za cilj razvoj, provedbu i evaluaciju Kurikula za mentalno zdravlje djece kroz tri osnovne cjeline: promicanje socijalno-emocionalnog učenja, promicanje otpornosti i sprečavanje socijalnih, emocionalnih i bihevioralnih problema.

Projekt se provodio u skupini »Leptirići« od siječnja do svibnja 2021.godine. Aktivno je bilo uključeno 12-ero roditelja i djece koji su se dobrovoljno uključili te uz pomoć priručnika provodili aktivnosti projekta kod kuće. U aktivnostima su sudjelovala i sva ostala djeca naše skupine cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada. Ukupno smo proveli 15 aktivnosti. Sve teme su djeci bile izrazito poticajne i zanimljive, često već doživljene problemske situacije, ali i nove teme poput depresije, hiperaktivnosti, socijalne izoliranosti, različitih oblika nasilja i slično. Djeca su stoga bila iznimno aktivna i motivirana. Aktivnosti su uglavnom počinjale problemskom pričom te se nastavljale poticajnim vođenim pitanjima o emocijama, ponašanju pojedinih likova i strategijama rješavanja s ciljem produbljivanja rasprave. U radu su se koristili sadržaji poput animiranih crtanih i edukativnih ciljanih filmova, videozapisi, kratke prezentacije, slikovnice, igrokazi, likovne aktivnosti i kartice za smirivanje. Djeca su u potpunosti razumjela cilj i temu svake aktivnosti iako im je to teoretsko znanje teže bilo primijeniti u stvarnim i osobnim situacijama. Najviše su sudjelovala u dramatizaciji aktualnih priča ili osmišljavanju sličnih situacija i strategija za rješenje problema.

Promicanje socijalno-emocionalnog sadržaja obuhvatilo je aktivnosti iz područja: samosvijesti (emocije, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja), upravljanja samim sobom (motivacija, ustrajnost), svijesti o drugima (individualna, socijalna i kulturna raznolikost), međuljudskih odnosa (marginalizacija, tolerancija, prijateljstvo, suradnja, kompromis) i odgovornog donošenja odluka (iskrenost, posljedice neiskrenog ponašanja za sebe i druge).

Promicanje otpornosti odnosilo se na aktivnosti suočavanja s psihosocijalnim izazovima kao primjerice doživljeno nasilje, nenasilno rješavanje sukoba, socijalno odbijanje te suočavanje s traumatičnim iskustvima kao što su kronične bolesti ili gubitak voljene osobe.
Problemi u ponašanju kao treća važna cjelina poticanja mentalnog zdravlja podrazumijevala je aktivnosti suočavanja s internaliziranim problemima poput depresije i socijalnog povlačenja, zatim suočavanja s eksternaliziranim problemima kao što su hiperaktivnost i agresivno ponašanje te s rizičnim ponašanjima koje podrazumijeva verbalno, fizičko nasilje i samoozljeđivanje.

Tijekom provođenja aktivnosti primjećujem da djeca u novim, ali sličnim, problemskim situacijama već koriste ranije spomenute strategije rješenja problema, prepoznaju uzroke, pronalaze rješenja prevladavanja tuge kod drugih, koriste korake nenasilne komunikacije. Također povezuju i komentiraju doživljaje likova ranije upoznatih priča. Isto tako prepoznaju i razumiju različite oblike nasilja, a i svjesni su odgovornosti svakog pojedinca da reagira na takve situacije u društvu.
Nakon provedenih svih planiranih aktivnosti općenito kod djece primjećujem bolje prepoznavanje i verbaliziranje različitih emocionalnih stanja kako vlastitih, tako i tuđih, poštivanje različitosti, značajan razvoj socijalnih kompetencija (pomaganje prijatelju, poziv na igru, manju učestalost ruganja) te razvoj komunikacijskih vještina i nenasilno rješavanje problema.


Zahvaljujem se roditeljima na suradnji i aktivnom sudjelovanju u projektu te se nadam da će i nadalje promicati mentalno zdravlje svoje djece i omogućiti im da postanu kompetentni članovi našega društva.

Odgojiteljica Ana Babić Šikić, mag.praesc.educ.

Podijelite objavu ...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
golden-fish-footer

Prijavite se na newsletter

Primite sve bitne informacije na vaš email.

Istražite još ...

Novosti

Odlazak još jedne pedagoške godine

Kraj ove pedagoške godine obilježio je niz aktivnosti koji je napokon značio dugo očekivani izlazak iz vrtića i druženje skupina što tijekom godine nije bilo

Novosti

Manifestacija Proljeće u Kostreni

Ovogodišnja tradicionalna manifestacija Proljeće u Kostreni, zbog poštivanja epidemioloških mjera, održala se na samom pragu ljeta te na prostranom školskom igralištu. Napokon, bila je to