Projekt promicanja mentalnog zdravlja u »Leptirićima«

Mentalno zdravlje definira se kao sposobnost pojedinca da ostvari sve svoje potencijale te se uspješno nosi sa svakodnevnim izazovima i općenito aktivno i kompetentno doprinosi društvu (WHO,2005.).

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji posljednjih dvadesetak godina primjećuju se sve učestalije mentalne teškoće djece i adolescenata u cijelom svijetu koje nažalost umanjuju djetetove kompetencije te negativno utječu na cjelokupni razvoj djeteta (WHO,2003.) Iz navedenih činjenica proizišla je potreba za promicanjem mentalnog zdravlja (PROMEHS) u školama odnosno već od predškolske dobi.

Riječ je o Erasmus KA3+ projektu, voditeljice prof. dr. sc. Ilarie Grazzani sa Sveučilišta u Milanu,  a naš je vrtić, kao i mnogi drugi, suradnik u projektu koji u Hrvatskoj vodi izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

https://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/14-hr/naslovnica/3887-medunarodni-znanstveni-istrazivacki-i-strucni-projekti.html

Projekt Promehs imao je za cilj razvoj, provedbu i evaluaciju Kurikula za mentalno zdravlje djece kroz tri osnovne cjeline: promicanje socijalno-emocionalnog učenja, promicanje otpornosti i sprečavanje socijalnih, emocionalnih i bihevioralnih problema.

Projekt se provodio u skupini »Leptirići« od siječnja do svibnja 2021.godine. Aktivno je bilo uključeno 12-ero roditelja i djece koji su se dobrovoljno uključili te uz pomoć priručnika provodili aktivnosti projekta kod kuće. U aktivnostima su sudjelovala i sva ostala djeca naše skupine cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada. Ukupno smo proveli 15 aktivnosti. Sve teme su djeci bile izrazito poticajne i zanimljive, često već doživljene problemske situacije, ali i nove teme poput depresije, hiperaktivnosti, socijalne izoliranosti, različitih oblika nasilja i slično. Djeca su stoga bila iznimno aktivna i motivirana. Aktivnosti su uglavnom počinjale problemskom pričom te se nastavljale poticajnim vođenim pitanjima o emocijama, ponašanju pojedinih likova i strategijama rješavanja s ciljem produbljivanja rasprave. U radu su se koristili sadržaji poput animiranih crtanih i edukativnih ciljanih filmova, videozapisi, kratke prezentacije, slikovnice, igrokazi, likovne aktivnosti i kartice za smirivanje. Djeca su u potpunosti razumjela cilj i temu svake aktivnosti iako im je to teoretsko znanje teže bilo primijeniti u stvarnim i osobnim situacijama. Najviše su sudjelovala u dramatizaciji aktualnih priča ili osmišljavanju sličnih situacija i strategija za rješenje problema.

Promicanje socijalno-emocionalnog sadržaja obuhvatilo je aktivnosti iz područja: samosvijesti (emocije, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja), upravljanja samim sobom (motivacija, ustrajnost), svijesti o drugima (individualna, socijalna i kulturna raznolikost), međuljudskih odnosa (marginalizacija, tolerancija, prijateljstvo, suradnja, kompromis) i odgovornog donošenja odluka (iskrenost, posljedice neiskrenog ponašanja za sebe i druge).

Promicanje otpornosti odnosilo se na aktivnosti suočavanja s psihosocijalnim izazovima kao primjerice doživljeno nasilje, nenasilno rješavanje sukoba, socijalno odbijanje te suočavanje s traumatičnim iskustvima kao što su kronične bolesti ili gubitak voljene osobe.
Problemi u ponašanju kao treća važna cjelina poticanja mentalnog zdravlja podrazumijevala je aktivnosti suočavanja s internaliziranim problemima poput depresije i socijalnog povlačenja, zatim suočavanja s eksternaliziranim problemima kao što su hiperaktivnost i agresivno ponašanje te s rizičnim ponašanjima koje podrazumijeva verbalno, fizičko nasilje i samoozljeđivanje.

Tijekom provođenja aktivnosti primjećujem da djeca u novim, ali sličnim, problemskim situacijama već koriste ranije spomenute strategije rješenja problema, prepoznaju uzroke, pronalaze rješenja prevladavanja tuge kod drugih, koriste korake nenasilne komunikacije. Također povezuju i komentiraju doživljaje likova ranije upoznatih priča. Isto tako prepoznaju i razumiju različite oblike nasilja, a i svjesni su odgovornosti svakog pojedinca da reagira na takve situacije u društvu.
Nakon provedenih svih planiranih aktivnosti općenito kod djece primjećujem bolje prepoznavanje i verbaliziranje različitih emocionalnih stanja kako vlastitih, tako i tuđih, poštivanje različitosti, značajan razvoj socijalnih kompetencija (pomaganje prijatelju, poziv na igru, manju učestalost ruganja) te razvoj komunikacijskih vještina i nenasilno rješavanje problema.


Zahvaljujem se roditeljima na suradnji i aktivnom sudjelovanju u projektu te se nadam da će i nadalje promicati mentalno zdravlje svoje djece i omogućiti im da postanu kompetentni članovi našega društva.

Odgojiteljica Ana Babić Šikić, mag.praesc.educ.

Podijelite objavu ...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
golden-fish-footer

Prijavite se na newsletter

Primite sve bitne informacije na vaš email.

Istražite još ...

Aktivnosti

Listopad u Sovicama

Listopad je mjesec bogat raznim događanjima pa smo tako i mi u Sovicama uživali u istima.Ove godine Dječji tjedan (4.10-10.10.) obilježili smo raznim aktivnostima. Ovogodišnja

Aktivnosti

Školjkice – listopad

Tijekom mjeseca listopada u našoj skupini odvijale su se aktivnosti vezane za jesen i jesenske plodove. Pjevale su se pjesmice, brojalice, čitale slikovnice, likovno smo