Upisi

 

Poziv za upis u obvezni program predškole u ped.god. 2017. / 2018.

Prijava za upis djeteta u program predškole u ped. god. 2017. / 2018.

 __________________________________________________________________________

 

KONAČNI REZULTATI UPISA

Odluka o konačnim rezultatima upisa djece za ped.god. 2017. / 2018.

Konačna lista primljene djece u DV Zlatna ribica za ped.god. 2017./ 2018.

 __________________________________________________________________________

Odluka o upisu djece u DV Zlatna ribica za ped. god. 2017/2018.

Natječaj za upis djece u ped. god. 2017/2018.

Prijava za upis u DV Zlatna ribica u ped. god. 2017/2018.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV (za postojeće korisnike)

Izjava o mjestu prebivališta

 

 

Odluka o mjerilima za naplatu usluga

Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u DV

Cijene boravka djece u DV

 

 

ARHIVA:

Odluka o upisu djece u dječji vrtić "Zlatna ribica" za ped. god. 2015. / 2016.

Poziv za upis u program predškole

Prijavnica za upis u program predškole

Upitnik za roditelje djece polaznika programa predškole

 

 

Konačna lista upisane djece u DV "Zlatna ribica" za pedagošku 2016./2017.

Obrazloženje konačnih rezultata upisa

Poziv na Prvi roditeljski sastanak za novoupisanu djecu

 

Rezultati upisa djece u pedagošku 2016./2017.

Privremena lista primljene djece u pedagošku 2016./2017.

 

 

Odluka o upisu djece u DV u pedagošku 2016./2017.

Natječaj za upis djece u pedagošku 2016./2017.

 Prijava za upis u DV za ped. godinu 2016./ 2017.

 Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV za ped. godinu 2016./ 2017.

 

 

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.