Redoviti program

Redoviti program se provodi u svim skupinama našeg vrtića kao cjelodnevni ili poludnevni program. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o ranom i  predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Prilagođen je razvojnim potrebama djece te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo.

 

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, istraživanje i stvaranje,  komunikaciju, međusobnu interakciju i socijalizaciju u poticajnom okruženju uz partnerski odnos s roditeljima.

 

U  redovitom  programu se:

  • pravovremeno i primjereno zadovoljavaju se djetetove potrebe
  • brine o zdravlju, prehrani i sigurnosti djece
  • stvaraju uvjeti za partnerstvo s roditeljima
  • surađuje s lokalnom zajednicom
  • gradi suradnja i timski pristup u radu

 

Redoviti program obogaćujemo:

  • ekološkim aktivnostima
  • sportskim aktivnostima
  • njegovanjem tradicije, običaja i govora kraja u kojem živimo
  • svečanostima, proslavama, druženjima
  • posjetima i izletima.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.