Program rane intervencije za djecu s posebnim potrebama

Poštujući načelo fleksibilnosti kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, namjera ovog programa je uvažiti različitosti i osigurati zadovoljenje specifičnih potreba i osobnog ritma razvoja svakog djeteta.

 

Cilj rane intervencije je korištenje svih izvora pomoći i podrške koji omogućavaju razvijanje vještina i poboljšanje postojećih sposobnosti djeteta i njegove interakcije u socijalnoj okolini.

 

Programom Rane intervencije za djecu s posebnim potrebama u vrtiću „Zlatna ribica” provodi se rehabilitacijski rad i praćenje djeteta od strane vanjskog stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora te edukacijski i informativno - savjetodavni rad s roditeljima i odgajateljima. U program su aktivno uključeni odgajatelji pojedinog djeteta i ostali stručni suradnici (pedagog i zdravstvena voditeljica), a organizacija je fleksibilna i stalno se prilagođava potrebama djece i roditelja.

 

Djeca polaznici programa uključena su u odgojno obrazovne skupine s redovitim programom, a jednom tjedno sudjeluju u individualnom radu s vanjskim suradnikom edukacijskim rehabilitatorom.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.