Program predškole

Program predškole Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te  je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegova cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Cilj i zadaće se ostvariuju putem različitih oblika i načina učenja kroz igru, koja je za djecu predškolske dobi prirodan vid učenja i u kojima dijete ima ulogu aktivnog sudionika u procesu vlastitog učenja i razvoja.

 

Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama. Svako dijete se promatra kao jedinstvena osoba, te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja neposrednog okružja. Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti  i omogućiti im da stječu znanja aktivnim putem, te na taj način uspostave temelje za cjeloživotno učenje.

 

 Za djecu polaznike Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" program se provodi u sklopu redovitog programa, a za djecu koja nisu polaznici redovitog programa, program predškole u trajanju od 250 sati provodi se od 1. veljače - 31. svibnja.

 

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.