O vrtiću

Dječji vrtić "Zlatna ribica" predškolska je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od njihove prve godine života do polaska u osnovnu školu. Vrtić je osnovala Općina Kostrena 1998. godine u prostoru Vile “Amfora” u kojem je tada djelovala samo jedna odgojna skupina. Potreba za većim kapacitetom, dovela je do izgradnje novog objekta s pet odgojno-obrazovnih skupina. Taj datum 22. studeni 1999. godine obilježavamo kao rođendan vrtića. Zbog narasle potrebe za smještajem djece, vrtić je 2012. godine nadograđen i proširen za još 4 odgojne skupine.

 Ove pedagoške godine (2015./2016.) upisano je 174 djece u 9 odgojno-obrazovnih skupina (2 jaslične i 7 vrtićkih). U vrtiću je trenutno zaposlen 31 djelatnik, što obuhvaća 18 odgajatelja, ravnateljicu, pedagoginju, zdravstvenu voditeljicu, kuhara, 2 pomoćne kuharice, administrativno i računovodstveno osoblje te 5 spremačica. U provođenju programa osim navedenih djelatnika sudjeluju i stručnjaci različitih profila koji zajednički s odgajateljima svakodnevno rade na podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom. To su psiholog-pripravnik, edukacijski rehabilitator, kineziolog i ostali vanjski suradnici.

 

Odgojno - obrazovni rad

U radu dječjeg vrtića “Zlatna Ribica” potiče se cjelovit razvoj djeteta i stvaraju uvjeti za doprinos kvalitetnom djetinjstvu što predstavlja temeljna načela humanističko – razvojne koncepcije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz provedbu različitih programa usmjeravamo se na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih mogućnosti.

Redoviti desetosatni program koji se u vrtiću provodi uključuje pravovremeno i primjereno zadovoljavanje potreba djece kao i brigu o zdravlju, prehrani i sigurnosti.

 S ciljem da djeci pružimo poticajno okruženje za učenje, rast i razvoj, redoviti program obogaćujemo ekološkim i sportskim aktivnostima, njegujemo tradiciju, običaje i govor kraja u kojem živimo. Kao najvažniji čimbenik u radu uvijek ističemo suradnju s roditeljima i zajednicom. Nastojimo da u našem vrtiću vlada ugodna obiteljska atmosfera u kojoj su sva djeca i djelatnici međusobno povezani i usmjereni jedni na druge.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.