Suradnja s roditeljima

 

Roditelje u našem vrtiću  prihvaćamo  i uključujemo kao ravnopravne članove tima u zajednici koja uči te im  omogućujemo aktivno sudjelovanje u svim aspektima funkcioniranja organizacije. Kontinuirano unapređivanje partnerskih odnosa s obitelji bitan nam je i neophodan preduvjet kvalitetnog provođenja djelatnosti ranog odgoja i obrazovanja te želimo intenzivirati uključenost roditelja u sva zbivanja, a posebice u sve etape odgojno-obrazovnog procesa.

 

OBLICI SURADNJE

Roditeljski sastanci

Prvi roditeljski sastanak organizira se nakon upisa djece u novu pedagošku godinu i informativnog je karaktera.  Sastanak se održava u lipnju i  namijenjen je roditeljima novoupisane djece koji važne informacije o polasku djece u vrtić mogu dobiti od ravnateljice, stručnog tima i odgajatelja.

 

Početkom nove pedagoške godine organiziraju se roditeljski sastanci u  svakoj odgojno obrazovnoj skupini kako bi roditelji bili upoznati s planom i programom rada skupine

 

Tijekom godine provode se komunikacijski roditeljski sastanci vezani uz zanimljive pedagoške i zdravstvene teme ili zbivanja na nivou  pojedine skupine.

 

 

Radionice za djecu, roditelje i odgojitelje

 

Radionice se organiziraju povodom provođenja projekata u skupini, Dana vrtića, eko akcija uređenja terasa i dvorišta, predblagdanskih zbivanja, a obilježene su stjecanjem novih znanja i vještina i ugodnim zajedničkim druženjem.

 

 

Individualni razgovori

Roditelj, kao primarni odgajatelj, ima potrebu i pravo biti dobro informiran o tome kako njegovo dijete živi i razvija se u vrtićkim uvjetima, što se sve čini u cilju poticanja tog razvoja te koliko je dijete u vrtiću uistinu sretno i zadovoljno. Najučinkovitiji i najpotpuniji način svakako su individualne informacije s roditeljima kojima je svrha međusobni prijenos informacija o razvoju djeteta. Također, prilikom upisa djeteta u jaslice / vrtić u cilju olakšavanja prilagodbe djeteta na vrtić održavaju se inicijalni razgovori roditelja i stručnog tima vrtića.

 

Uključivanje roditelja u odgojno- obrazovni proces

Roditelji se na brojne načine mogu uključiti u život i rad vrtića: kao sudionici odgojno obrazovnog rada (prezentiranje zanimanja ili hobija, čitanje slikovnica),  u prikupljanju pedagoški neoblikovanog materijala za igru djece, odlasku u kazalište i posjete,  sudjelovanju u zajedničkim akcijama.  Posebno važna je njihova prisutnost i suradnja tijekom perioda prilagodbe djeteta na jaslice/ vrtić.

 

 

Forum roditelja

S ciljem unaprjeđivanja suradničkih i partnerskih odnosa s obitelji i podizanja kvalitete sudjelovanja roditelja u životu i radu vrtića oformili smo Forum roditelja DV „Zlatna ribica“ kojeg čine predstavnici roditelja svake skupine. Time smo otvorili mogućnost da roditelji kao aktivni sudionici u odrastanju svog djeteta daju prijedloge vezane za planiranje programa rada s djecom, izlete, posjete i projekte važne za cjelovit razvoj djeteta.

 

OSTALI OBLICI PODRŠKE RODITELJSTVU

 

  • Savjetodavni rad stručnog tima

Stručni tim provodi savjetodavni rad u svrhu pružanja podrške roditeljma u prevladavanju kriza te razvoju pozitivnih roditeljskih vještina i u svrhu pomoći roditeljima u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj predškolskog djeteta.

Stručni tim koji se sastoji od ravnatelja, pedagoga, vanjskog suradnika edukacijskog rehabilitatora, psihologa pripravnika i zdravstvenog voditelja, obavlja savjetodavnu ulogu u komunikaciji sa roditeljima. Roditelji čija su djeca polaznici vrtića imaju mogućnost po potrebi dogovoriti indivudualne razgovore. 

 

Područja i teme savjetovanja i djelovanja:

-          odgojni stilovi roditeljstva

-          ponašanja koja ukazuju na hiperaktivnost

-          ljubomora među braćom

-          prinova u obitelji

-          rad s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju

-          komunikacija roditelja i odgojitelja

-          zrelost djeteta za školu

-          pomoć obitelji koja se suočava s teškom bolešću roditelja

-          smrt u obitelji

-          kako pomoći djetetu koje tuguje

-          govor (mucanje i problemi u razvoju govora)

-          odvikavanje djeteta od nepodesnih navika (bočice, dude)

-          odvikavanje od pelena

-          privikavanje djeteta na krutu hranu

-          osmišljavanje jelovnika za  djecu s alergijama

-          prehrana kod akutnih stanja (proljevi, povraćanje)

-          postupanje kod pojave visoke temperature

-          postupanje pri pojavi ušiju u kosi

-          dojenja i polaska u jaslice

-          dijete u procesu razvoda roditelja

-          i druge teme prema ukazanoj potrebi

 

 

 

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.