• 1
  • 2
  • 3

 

U partnerstvu s roditeljima i zajednicom stvarati uvjete za cjelovit razvoj svih djetetovih kompetencija, njegovati kulturu i tradiciju kraja u kome živimo i ekologiju kao način života.

 

Dobrodošli na internet stranice Dječjeg vrtića Zlatna ribica Kostrena


  

 

Vrtić kao mjesto igre, zajedničkog odrastanja i poticanja svih potencijala djeteta.

 

 

Novosti i obavijesti

OBAVIJEST ZA RODITELJE

Odluka o nastavku privremenog prestanka rada DV "Zlatna ribica" do opoziva

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI RADA VRTIĆA

Prema Odluci Općinskog načelnika o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, a sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH, u cilju prevencije širenja koronavirusa na području Općine Kostrena, od 16. do 29. ožujka 2020. privremeno se zatvara i prestaje s radom Dječji vrtić „Zlatna ribica“. Molimo roditelje da redovito prate obavijesti na mrežnim stranicama http://www.zlatnaribica.hr/ kao i mrežnim stranicama Općine Kostrena i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Odluka o privremenom prestanku rada DV "Zlatna ribica"

Preporuka Općine Kostrena - COVID-19

preporuku vezanu uz COVID-19 od Općine Kostrena možete preuzeti ovdje.

Programski pravac 27 susjedstava

u Dnevnom boravku Narodne knjižnice Kostrena

Igraonica Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, 11. veljače  u 18,30 sati

 

Draga djeco i roditelji!

Pozivamo Vas da zajedno sa “Zlatnom ribicom” zaplivate u nove morske pustolovine.

                               

                                     S radošću Vas očekujemo!

 

Radionicu vode odgojitelji, pedagog i ravnatelj

Planirano trajanje radionice je do 19;30 h

Tema igraonice je pomorstvo, te će sve aktivnosti i poticaji biti u znaku pomorstva:

  1. “ Složi sliku-složi priču”(sliko-priča koju djeca samostalno slažu i smišljaju tekst na temelju zadanih sličica)
  2. “ Put oko svijeta” (društvena igra u kojoj učimo kontinente u pomorske puteve)
  3. “Veži čvor” ( učenje raznih vezanja čvorova)
  4. “ Jedriličarske regate” ( izrađujemo jedrilice)
  5. “ Memori” (pronađi odgovarajući brod)

Upisi u prvi razred osnovne škole

Poštovani roditelji predškolaca!

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije dostavio je informacije vezane za upis u prvi razred osnovne škole.

Informacije možete pronaći na vratima vrtića i oglasnim pločama vrtića, u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika, u zdravstvenoj ustanovi ili na web stranici Primorsko- goranske županije www.pgz.hr, pod Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i obrazovanje/ Obrasci.

Lijepi pozdrav!

Upisi u obvezni program predškole u peg.god. 2019./2020.

Poziv za upis u obvezni program predškole u ped.gog.2019./2020.

Prijava za upis djeteta u program predškole

 

Više novosti i obavijesti

KLASA:  112-03/18-01/1

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena,  27. rujna 2018.

 

Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 65. sjednici održanoj dana 27. rujna 2018. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

 

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

 

  • POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 

- Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu sa životopisom, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25 st. 4),   potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj traje od 28. rujna 2018. godine do  5. listopada 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

                                                                                         

                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća :

                                                                                       Doc.dr.sc.Željko Linšak, dipl.sanit.ing.             

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.