• 1
  • 2
  • 3

 

U partnerstvu s roditeljima i zajednicom stvarati uvjete za cjelovit razvoj svih djetetovih kompetencija, njegovati kulturu i tradiciju kraja u kome živimo i ekologiju kao način života.

 

Dobrodošli na internet stranice Dječjeg vrtića Zlatna ribica Kostrena


  

 

Vrtić kao mjesto igre, zajedničkog odrastanja i poticanja svih potencijala djeteta.

 

 

Novosti i obavijesti

Programski pravac 27 susjedstava

u Dnevnom boravku Narodne knjižnice Kostrena

Igraonica Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, 11. veljače  u 18,30 sati

 

Draga djeco i roditelji!

Pozivamo Vas da zajedno sa “Zlatnom ribicom” zaplivate u nove morske pustolovine.

                               

                                     S radošću Vas očekujemo!

 

Radionicu vode odgojitelji, pedagog i ravnatelj

Planirano trajanje radionice je do 19;30 h

Tema igraonice je pomorstvo, te će sve aktivnosti i poticaji biti u znaku pomorstva:

  1. “ Složi sliku-složi priču”(sliko-priča koju djeca samostalno slažu i smišljaju tekst na temelju zadanih sličica)
  2. “ Put oko svijeta” (društvena igra u kojoj učimo kontinente u pomorske puteve)
  3. “Veži čvor” ( učenje raznih vezanja čvorova)
  4. “ Jedriličarske regate” ( izrađujemo jedrilice)
  5. “ Memori” (pronađi odgovarajući brod)

Upisi u prvi razred osnovne škole

Poštovani roditelji predškolaca!

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije dostavio je informacije vezane za upis u prvi razred osnovne škole.

Informacije možete pronaći na vratima vrtića i oglasnim pločama vrtića, u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika, u zdravstvenoj ustanovi ili na web stranici Primorsko- goranske županije www.pgz.hr, pod Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i obrazovanje/ Obrasci.

Lijepi pozdrav!

Upisi u obvezni program predškole u peg.god. 2019./2020.

Poziv za upis u obvezni program predškole u ped.gog.2019./2020.

Prijava za upis djeteta u program predškole

 

Više novosti i obavijesti

KLASA: 112-03/18-01/6
URBROJ: 2170-07-54-18-1
Kostrena, 19. prosinca 2018.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 19. prosinca 2018.g. godine  Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje:

 

NATJEČAJ   ZA RADNO MJESTO

 

POMOĆNI   RADNIK  ZA  NJEGU,  SKRB  I  PRATNJU  za  djecu  s  posebnim potrebama  - l izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju

od 2. 01. 2019. godine  do 31.12.2019.  godine

 

UVJETI:

 

Sukladno  Zakonu  o predškolskom  odgoju  i obrazovanju   (NN.  br. 10/97,  107/07,  94113) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu sa životopisom,

-presliku domovnice i osobne iskaznice,

-potvrdu o stečenom obrazovanju

-uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

 

Oglas traje od 20. prosinca 2018. godine do 28. prosinca 2018. godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom "Za oglas-ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić "Zlatna ribica" zadržava pravo poništiti oglas u svakom trenutku.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.