• 1
  • 2
  • 3

 

U partnerstvu s roditeljima i zajednicom stvarati uvjete za cjelovit razvoj svih djetetovih kompetencija, njegovati kulturu i tradiciju kraja u kome živimo i ekologiju kao način života.

 

Dobrodošli na internet stranice Dječjeg vrtića Zlatna ribica Kostrena


  

 

Vrtić kao mjesto igre, zajedničkog odrastanja i poticanja svih potencijala djeteta.

 

 

Novosti i obavijesti

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da u četvrtak 29. i  petak, 30. kolovoza 2019. vrtić neće raditi.
Planirani su radovi čišćenja, dezinfekcije, deratizacije i završnog uređenja svih skupina.
Hvala na razumijevanju

OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Obavještavamo roditelje novoupisane djece da će se u četvrtak 29.kolovoza, 2019. godine u periodu od 14 do 16 sati održati upoznavanje s odgajateljima i skupinom u kojoj će boraviti djeca. Na sastanku će se prisutnima uručiti ugovori i ostala potrebna dokumentacija.  Molimo da na upoznavanje s odgajateljima prisustvuju samo roditelji.

Hvala na razumijevanju

 

Više novosti i obavijesti

KLASA: 112-03/18-01/6
URBROJ: 2170-07-54-18-1
Kostrena, 19. prosinca 2018.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 19. prosinca 2018.g. godine  Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje:

 

NATJEČAJ   ZA RADNO MJESTO

 

POMOĆNI   RADNIK  ZA  NJEGU,  SKRB  I  PRATNJU  za  djecu  s  posebnim potrebama  - l izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju

od 2. 01. 2019. godine  do 31.12.2019.  godine

 

UVJETI:

 

Sukladno  Zakonu  o predškolskom  odgoju  i obrazovanju   (NN.  br. 10/97,  107/07,  94113) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu sa životopisom,

-presliku domovnice i osobne iskaznice,

-potvrdu o stečenom obrazovanju

-uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

 

Oglas traje od 20. prosinca 2018. godine do 28. prosinca 2018. godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom "Za oglas-ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić "Zlatna ribica" zadržava pravo poništiti oglas u svakom trenutku.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.