• 1
  • 2
  • 3

 

U partnerstvu s roditeljima i zajednicom stvarati uvjete za cjelovit razvoj svih djetetovih kompetencija, njegovati kulturu i tradiciju kraja u kome živimo i ekologiju kao način života.

 

Dobrodošli na internet stranice Dječjeg vrtića Zlatna ribica Kostrena


  

 

Vrtić kao mjesto igre, zajedničkog odrastanja i poticanja svih potencijala djeteta.

 

 

Novosti i obavijesti

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da u četvrtak 29. i  petak, 30. kolovoza 2019. vrtić neće raditi.
Planirani su radovi čišćenja, dezinfekcije, deratizacije i završnog uređenja svih skupina.
Hvala na razumijevanju

OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Obavještavamo roditelje novoupisane djece da će se u četvrtak 29.kolovoza, 2019. godine u periodu od 14 do 16 sati održati upoznavanje s odgajateljima i skupinom u kojoj će boraviti djeca. Na sastanku će se prisutnima uručiti ugovori i ostala potrebna dokumentacija.  Molimo da na upoznavanje s odgajateljima prisustvuju samo roditelji.

Hvala na razumijevanju

 

Više novosti i obavijesti

Temeljem  članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). i članka 41. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" , Upravno vijeće   Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića "Zlatna ribica"

 

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja i stručnog suradnika prema Zakonu o  predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO -e ili preslika radne knjižice
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

( ne stariji od 1 mjeseca)

 1.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13).

2.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati su dužni uz traženu dokumenataciju priložiti program rada i razvoja ustanove za četverogodišnje razdoblje.

Tražena dokumentacija može biti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj za navedena radna mjesta mogu se  javiti kandidati oba spola.

Natječaj traje od 4. prosinca 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine. Prijave s

dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 ( osam)  dana od dana objave u Novom listu na adresu: Dječji vrtić «Zlatna ribica», Žuknica 1A, 51 221 Kostrena, s naznakom  "Javni natječaj  za imenovanje ravnatelja  – ne otvarati».

Nepotpune i  nepravovremeno dostavljene prijave  neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.