• 1
  • 2
  • 3

 

U partnerstvu s roditeljima i zajednicom stvarati uvjete za cjelovit razvoj svih djetetovih kompetencija, njegovati kulturu i tradiciju kraja u kome živimo i ekologiju kao način života.

 

Dobrodošli na internet stranice Dječjeg vrtića Zlatna ribica Kostrena


  

 

Vrtić kao mjesto igre, zajedničkog odrastanja i poticanja svih potencijala djeteta.

 

 

Novosti i obavijesti

Programski pravac 27 susjedstava

u Dnevnom boravku Narodne knjižnice Kostrena

Igraonica Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, 11. veljače  u 18,30 sati

 

Draga djeco i roditelji!

Pozivamo Vas da zajedno sa “Zlatnom ribicom” zaplivate u nove morske pustolovine.

                               

                                     S radošću Vas očekujemo!

 

Radionicu vode odgojitelji, pedagog i ravnatelj

Planirano trajanje radionice je do 19;30 h

Tema igraonice je pomorstvo, te će sve aktivnosti i poticaji biti u znaku pomorstva:

  1. “ Složi sliku-složi priču”(sliko-priča koju djeca samostalno slažu i smišljaju tekst na temelju zadanih sličica)
  2. “ Put oko svijeta” (društvena igra u kojoj učimo kontinente u pomorske puteve)
  3. “Veži čvor” ( učenje raznih vezanja čvorova)
  4. “ Jedriličarske regate” ( izrađujemo jedrilice)
  5. “ Memori” (pronađi odgovarajući brod)

Upisi u prvi razred osnovne škole

Poštovani roditelji predškolaca!

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije dostavio je informacije vezane za upis u prvi razred osnovne škole.

Informacije možete pronaći na vratima vrtića i oglasnim pločama vrtića, u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika, u zdravstvenoj ustanovi ili na web stranici Primorsko- goranske županije www.pgz.hr, pod Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i obrazovanje/ Obrasci.

Lijepi pozdrav!

Upisi u obvezni program predškole u peg.god. 2019./2020.

Poziv za upis u obvezni program predškole u ped.gog.2019./2020.

Prijava za upis djeteta u program predškole

 

Više novosti i obavijesti

Temeljem  članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). i članka 41. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" , Upravno vijeće   Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića "Zlatna ribica"

 

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja i stručnog suradnika prema Zakonu o  predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO -e ili preslika radne knjižice
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

( ne stariji od 1 mjeseca)

 1.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13).

2.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati su dužni uz traženu dokumenataciju priložiti program rada i razvoja ustanove za četverogodišnje razdoblje.

Tražena dokumentacija može biti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj za navedena radna mjesta mogu se  javiti kandidati oba spola.

Natječaj traje od 4. prosinca 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine. Prijave s

dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 ( osam)  dana od dana objave u Novom listu na adresu: Dječji vrtić «Zlatna ribica», Žuknica 1A, 51 221 Kostrena, s naznakom  "Javni natječaj  za imenovanje ravnatelja  – ne otvarati».

Nepotpune i  nepravovremeno dostavljene prijave  neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.